ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN - LITTLE SAIGON  - WESTMINSTER - CALIFORNIA
TRẦN HƯNG ĐẠO FOUNDATION (ĐỀN THÁNH TRẦN LITTLE SAIGON)
9078 BOLSA AVENUE tức ĐẠI LỘ TRẦN HƯNG ĐẠO - WESTMINSTER - CA 92683
ĐIỆN THOẠI: (657) 296-7889 | EMAIL: info@denthanhtran.org - denthanhtran2022@gmail.com| WEBSITE: https://denthanhtran.org
MỞ CỬA HÀNG NGÀY TỪ 10 GIỜ SÁNG ĐẾN 4 GIỜ CHIỀU KỂ CẢ CUỐI TUẦN & NGÀY LỄ - CHÀO CỜ THỨ BẢY MỖI ĐẦU THÁNG LÚC 10AM
06 Tháng Hai 20237:57 CH(Xem: 2)
Cạnh làng có một con sông to rộng hơn một dặm, ngày ngày ra tắm, bơi vòng tự bên này sang bên kia, chơi bời luyện tập. Một hôm, họp bằng bối 8 uống rượu bên cạnh bờ sông, nghe bên kia sông, có tiếng chiêng trống tế thần. Anh em đố nhau lội được qua sông sang ăn trộm cái chiêng của làng kia đem về. / Đinh Văn Tả nói: - Khó gì việc ấy mà phải đố./ Bấy giờ đang đêm, Văn Tả lập tức lội xuống sông, vòng sang bên kia, lẻn vào đình, ăn trộm được cái chiêng đem ra, lại lội xuống bơi về. Khi ra đến giữa dòng sông, khua chiêng vang cả lên làng bên kia nghe tiếng, mới biết là mất trộm, tìm thuyền đuổi theo thì không kịp....
30 Tháng Giêng 20237:38 CH(Xem: 268)
Khác với thời Ân-Thương, ngày nay các nước trên thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ, đã có đông đảo giới “tinh hoa” gốc Việt Nam hiện diện, được tin tưởng trao giữ những vai trò then chốt. Quân đội Mỹ đã có nhiều tướng, tá, sĩ quan, chuyên viên dân sự “người Mỹ gốc Việt”. Nhiều lãnh vực khác, khối “người Mỹ gốc Việt” cũng được xướng danh với những đóng góp tuyệt vời... Năm 2258 BC (trước lịch Tây), sứ Việt đã vượt vạn dặm gặp vua Nghiêu nhằm công bố cho cả và thiên hạ biết rằng tổ tiên người Việt đã có mặt từ thời khai thiên lập địa. Ngày nay đàn con Việt đó đã có mặt khắp mặt địa cầu. Sứ điệp của tộc Việt thời vua Nghiêu linh ứng: từ thuở hồng hoang giống Việt đã có mặt và luôn kề vai sát cánh với nhân loại trong mọi thăng trầm...
29 Tháng Giêng 20238:11 CH(Xem: 61)
- Vậy thì các anh để đấy, chỉ một mình ta kéo cho mà xem. / Chúng thấy nói vậy, bỏ cả đi ra, bắt Tử Nghi phải kéo thuyền, nếu kéo không xong thì sẽ hay. Tử Nghi vén tay áo, dùng hết sức bình nhật, chỉ một tay lôi tuột chiếc thuyền rống xuống sông. Chúng ai nấy lắc đầu le lưỡi, chịu ông ta là có sức khỏe gấp nghìn người. / Bấy giờ nhà Mạc mới lên, nghe có người hùng dũng làm vậy cử làm đại tướng, cho lên trấn thủ mặt Thượng du. Tử Nghi ở trấn vài năm, dẹp tan đám giặc cỏ, có tiếng lừng lẫy đến cả Bắc triều. Về sau nhân dẹp giặc, phá lây đến các tỉnh ven Tàu Tàu đưa hịch sang trách đến triều đình nước Nam. Tử Nghi đến dinh quan Tổng đốc Quảng Đông, xin chịu tội để cho yên tâm vua nước mình...
15 Tháng Giêng 202310:55 SA(Xem: 990)
Kịp lúc thủ lĩnh các nước phương Tây liên kết lên kế hoạch chặn dứt mưu độc khống chế loài người của bọn chệt Tàu, người viết giới thiệu bản “Bá Cáo Bản Đồ “Trường Chinh Cướp Chiếm” của China”. Bản đồ được trích dẫn là kết quả tim óc được thế giới công nhận, được triệu triệu người xem: 1- National Geographich Mamazine “one of the most widely read magazines of all time” (tạp chí được đọc nhiều nhất thế giới mọi thời đại). 2- The Art of Asia, The Minneapolis Institute of Arts “the primary source of federal support for the national 123,000 libraries and 17,500 museums” (là nguồn hỗ trợ chính của liên bang cho 123.000 thư viện và 17.500 bảo tàng của quốc gia Hoa Kỳ). 3- Một bản đồ của Bách Khoa Toàn Thư Tiếng Việt (Wikipedia) với phần cương vực các triều đại lược trích theo https://stackoverflow.co/ - (một trong những trang web phổ biến nhất thế giới)....
13 Tháng Giêng 20237:54 CH(Xem: 569)
Hân hạnh giới thiệu quý bạn một số sưu tập bản đồ danh tiếng liên quan đến cương vực của nước Tàu từ Thời Đại Đồ Đá Mới, triều đại Thương, Chu cho đến ngày nay. Nhìn vào những bản đồ này, người xem sẽ thấy rất rõ nét về lịch sử bành trướng, đánh cướp của người Tàu với các nước lân bang. Các bản đồ này được chia làm 2 kỳ: KỲ 1: BẢN ĐỒ CỦA NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE & KỲ 2- BẢN ĐỒ CỦA THE ART OF ASIA, THE MINNEAPOLIS INSTITUTE OF ARTS
13 Tháng Giêng 20237:28 CH(Xem: 441)
Một hôm đi qua huyện Lam Sơn, trời đã tối, xung quanh không cửa nhà nào, chỉ có một ngọn miếu thờ thần, mới vào nghỉ trong miếu ấy. Đến canh ba, phảng phất nghe có tiếng xe ngựa rầm rầm, và nghe có tiếng bảo ông thần trong miếu rằng: “Hôm nay trên thiên đình hội các bách thần định lập thiên tử nước Nam, việc ấy quan hệ to, mời ngài đi với tôi nhân thể”. Ông thần trong miếu nói rằng: “Tôi dở có quí khách dưới trần trọ đây, không sao đi được, ông có được nghe điều gì, xin về bảo cho tôi được biết”. Cuối canh tư lại nghe có tiếng về báo rằng: “Thiên đình đã định xong ngôi Hoàng đế nước Nam rồi, tức là người ở Lam Sơn, huyện Thụy Nguyên họ Lê tên Lợi. Thượng đế cho đến giờ thân, ngày thân, tháng thân thì khởi binh, mười năm mới yên xong thiên hạ”...
09 Tháng Giêng 20237:22 CH(Xem: 219)
Nhà ở bên cạnh đường cái, có một khi Phạm Ngũ Lão ngồi vệ đường vót tre đan sọt, sực có Trần Hưng Đạo Vương từ trại Văn An vào kinh, quân quyền kéo đi rất đông. Quân tiền hô thấy Ngũ Lão ngồi xếp bằng tròn bên cạnh đường, quát lên bắt phải đứng dậy. Ngũ Lão cứ ngồi nghiễm nhiên, như không nghe tiếng. Quân lính cầm ngọn giáo đâm vào đùi, Ngũ Lão cũng cứ ngồi vững không động mình. Đến lúc xe Hưng Đạo Vương đến nơi, trông thấy thế lấy làm lạ, gọi đến hỏi, thì bây giờ mới biết là có quan quân đi qua, và quân lính đâm vào đùi mình.
05 Tháng Giêng 20236:32 CH(Xem: 1002)
Coi là “bản tuyên ngôn độc lập” đầu tiên của nòi Việt, đồng bào chúng ta rất khoái bài thơ “Sông núi nước Nam” (Nam quốc sơn hà): 南 國 山 河 南 帝 居 截 然 分 定 在 天 書 如 何 逆 虜 來 侵 犯 汝 等 行 看 取 敗 虛 Phiên âm: Nam quốc sơn hà Nam đế cư Tiệt nhiên định phận tại thiên thư Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. Bản dịch của học giả Trần Trọng Kim: Sông núi nước Nam vua Nam ở Rành rành định phận ở sách trời Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.
05 Tháng Giêng 20236:15 CH(Xem: 258)
Khi chạy đến làng An Nhân, có một cụ già áo mũ chững chạc, chắp tay đứng bên đường nói rằng: - Tướng quân trung dũng lắm, Thượng đế đã kén ngài làm thần xứ này rồi đây! Có một cái gò bên làng cạnh kia, đó là đất hương quả của tướng quân, xin tướng quân để lòng cho. Đoàn Thượng vâng một tiếng, rồi đến chỗ gò ấy, xuống ngựa gối đầu vào ngọn mác mà nằm, một lát thì mất, mối đùn đất lên lấp thành mồ ngay.
03 Tháng Giêng 20238:56 CH(Xem: 1073)
Từ năm 1898 (thuộc triều đại nhà Thanh bên Tàu), người Tàu quật được các mảnh giáp cốt văn ở làng Tiểu Đồn, huyện An Dương, tỉnh Hà Nam, có niên đại cách nay 3.000 năm. Nhờ đó người Tàu quảng bá thành công về “chữ viết cổ” của họ. .. Vào ngày 21 tháng 7 năm 2018, trong biên khảo công phu “Đất Nước Việt Thời Thượng Cổ Trong Vùng Đông Á” Bác sĩ Đỗ Hoàng Ý (Hoa kỳ) đã trưng những tài liệu nghiên cứu thời thượng cổ và tổng hợp từ sử sách cổ của người xưa đến các kết quả khảo cổ quốc tế mới nhất: https://www.buctranhvancau.com/new-blog/2018/7/21/t-nc-vit-thi-thng-c-trong-vng-ng-bs-d-hong- Về “GIÁP CỐT VĂN”, biên khảo của Bác sĩ Đỗ Hoàng Ý (viết tắt BsĐH Ý) cho chúng ta các khai quật mới hơn, chi tiết hơn so với khai quật của nhà Thanh 1898, có niên đại 3.000 năm trước lịch Tây (BC)....