ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN - LITTLE SAIGON  - WESTMINSTER - CALIFORNIA
TRẦN HƯNG ĐẠO FOUNDATION (ĐỀN THÁNH TRẦN LITTLE SAIGON)
9078 BOLSA AVENUE tức ĐẠI LỘ TRẦN HƯNG ĐẠO - WESTMINSTER - CA 92683
ĐIỆN THOẠI: (657) 296-7889 | EMAIL: info@denthanhtran.org - denthanhtran2022@gmail.com| WEBSITE: https://denthanhtran.org
MỞ CỬA HÀNG NGÀY TỪ 10 GIỜ SÁNG ĐẾN 4 GIỜ CHIỀU KỂ CẢ CUỐI TUẦN & NGÀY LỄ - CHÀO CỜ THỨ BẢY MỖI ĐẦU THÁNG LÚC 10AM
TIN BÀI VIDEO ẢNH MỚI
TÊN ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO
CÁC NGÀY LỄ TẠI ĐỀN
SINH HOẠT ĐỀN THÁNH
SINH HOẠT ĐỀN THÁNH
BAN SÁNG LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN TRỰC HÀNG NGÀY
PHIÊN TRỰC HÀNG NGÀY
THÔNG BÁO
CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG
(Xem: 67)
Được vài tháng nữa, người Tàu lại đến, hỏi rằng: - Tự khi táng mả đến giờ, đã cứu được việc gì cho người nào chưa? Bà ấy không giấu giếm gì, kể cả sự trước cho người khách nghe. Người khách hỏi: - Chôn chỗ nào, thử chỉ cho tôi xem. Bà ấy đưa ra chỗ mả chàng kia. Người khách ngắm nghía một hồi rồi nói rằng: - Chỗ này là huyệt thiên táng đấy, nếu có thai thì tất sinh ra Trạng nguyên Tể tướng... Bà ấy đầy năm, quả nhiên sinh được con trai, cốt cách lạ thường. Khi lên 4 tuổi ra chơi ngoài bờ sông, xảy có người lái buôn ở làng Sinh Kế, huyện Phượng Nhỡn, bơi thuyền qua bến, trông thấy thằng bé nhẵn nhụi, ăn cắp đem xuống thuyền đi mất...
(Xem: 110)
Công Duệ học thông minh lắm, nội các sách vở, chỉ học qua một lượt là thuộc. Đến năm Hồng Đức thứ 23 đời vua Thánh Tôn nhà Lê, Công Duệ đã ngoài 20 tuổi, thi đỗ Trạng nguyên khoa ấy. Lúc làm quan, tính khí cương trực, vua cất lên làm Đô ngự sử, các quan ai cũng kính sợ.Đến khi nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê, đình thần nhiều người a dua về Mạc Đăng Dung, ai không nghe phải giết. Đăng Dung sai người dụ Công Duệ theo về làm quan với mình, Công Duệ chửi mắng rầm rã, nhất định không thèm theo kẻ nghịch thần nhưng liệu mình cũng không thoát được tay nó, mới đeo cả quả ấn Ngự sử đâm đầu xuống cửa bể Thần Phù mà chết.
(Xem: 166)
Bấy giờ vận nước Nam đang thịnh, người Tàu xem thiên văn, thấy văn tinh giáng xuống nước Nam, mới sang nước ta tìm phương trấn áp. Khi Thế Vinh còn ở Nam Xang, đi chơi với một lũ trẻ con. Người Tàu trông sao, biết văn tinh ở trong đám trẻ con ấy, nhưng chưa biết đích đứa nào. Mới lấy một quả bưởi bỏ vào hố sâu, đố đám trẻ ấy lấy được quả bưởi lên thì thưởng tiền. Thế Vinh không ra mặt lấy, nhưng xui một đứa khác múc nước đổ vào hố cho đầy, rồi quả bưởi nổi lên thì lấy. Người khách gạn hỏi đám trẻ biết là mưu mô tự ông Thế Vinh, muốn tìm phương kế để trừ ông ấy đi.
(Xem: 737)
Hăm lăm triệu trẻ già trai gái, Bốn nghìn năm con cái Hồng Bàng. Cũng nhà cửa, cũng giang san, Thế mà nước mất nhà tan hỡi trời! Nghĩ lắm lúc đương cười hóa khóc, Muốn ra tay ngang dọc dọc ngang. Vạch trời thét một tiếng vang, Cho thân tan với giang san nước nhà. Đồng bào hỡi! – Con nhà Hồng-Việt, Có thân mà chẳng biết liệu đời. Tháng ngày lần lữa đợi thời, Ngẩn ngơ ỷ lại ở người ai thương! Nay sóng gió bốn phương dữ dội, Có lẽ nào ngồi đợi mãi sao? Đồng bào chút giọt máu đào, Thương ơi tội nghiệp đời nào xót đây! Nên mau mau dậy ngay kẻo muộn! Mà xót thương đến chốn Nhị, Nùng. Xưa kia cũng lắm anh hùng, Dọc ngang trời đất vẫy vùng bể khơi. Xưa cũng có lắm người hào kiệt, Trong một tay nắm hết sơn hà. Nghìn thu gương cũ không nhòa, Mở mày mở mặt con nhà Lạc-Long....
(Xem: 235)
Một hôm nhà sư tụng kinh vừa xong, vào phòng nằm nghỉ, mơ thấy Phật giáng xuống bảo rằng: “Nhà sư sao không biết bảo Trạng, cứ để cho lên chùa lờn với Phật”. Nhà sư tỉnh dậy soi đèn xem các tượng Phật, thì thấy sau lưng một tượng có chữ đề: “Phạt 30 trượng” và sau mình hai tượng hộ pháp thì có chữ đề: “Phạt 60 trượng”. Nhận nét chữ thì chính chữ ông Nguyễn Hiền. Nhà sư quở mắng Nguyễn Hiền, bắt phải lấy nước tẩy đi.
(Xem: 472)
Tục truyền đời tổ mẫu nhà ông ấy nghèo khó, phải đi ăn xin. Trong làng có một cái đầm, bốn mùa không lúc nào cạn nước. Những người cấy gặt, thường phải bơi thuyền thúng đi làm. Giữa đầm có một gò cao, chúng thường tụ ở đấy kiếm ăn. Bà cụ kia cũng thường theo người ta vào đấy ăn cơm. Một hôm trời rét lắm, bà già không chịu được, nằm xuống ở đấy. Khi chúng trở về, không ai bảo. Đến lúc bà ấy đứng dậy thì không còn người nào. Trời hôm ấy đã rét lại thêm mưa phùn, bà kia chết ở đấy. Hôm sau chúng lại ra, thì thấy mối lấp đất lên lù lù một đống to, mới biết bà ấy chết mà được ngôi thiên táng.
(Xem: 326)
Mẹ ngài là Từ thục phu nhân họ Nhữ, nguyên là con gái quan Hộ bộ thượng thư là Nhữ Văn Lan, ở làng An Tử, huyện Tiên Minh. Bà ấy thông kinh sử, giỏi văn chương, mà lại tinh nghề tướng số... Bà ấy kén chồng đến ngoài 20 tuổi, thấy ông Văn Định có tướng sinh ra quí tử mới lấy. Về sau lại gặp một chàng trẻ tuổi đi qua bến Hàn, ngạc nhiên nói rằng: “Tiếc thay! Khi trước không gặp người này!”. Hỏi ra thì chàng ấy là Mạc Đăng Dung (về sau làm vua nhà Mạc). Bà ấy phàn nàn không ngần nào...
(Xem: 67)
Được vài tháng nữa, người Tàu lại đến, hỏi rằng: - Tự khi táng mả đến giờ, đã cứu được việc gì cho người nào chưa? Bà ấy không giấu giếm gì, kể cả sự trước cho người khách nghe. Người khách hỏi: - Chôn chỗ nào, thử chỉ cho tôi xem. Bà ấy đưa ra chỗ mả chàng kia. Người khách ngắm nghía một hồi rồi nói rằng: - Chỗ này là huyệt thiên táng đấy, nếu có thai thì tất sinh ra Trạng nguyên Tể tướng... Bà ấy đầy năm, quả nhiên sinh được con trai, cốt cách lạ thường. Khi lên 4 tuổi ra chơi ngoài bờ sông, xảy có người lái buôn ở làng Sinh Kế, huyện Phượng Nhỡn, bơi thuyền qua bến, trông thấy thằng bé nhẵn nhụi, ăn cắp đem xuống thuyền đi mất...
(Xem: 279)
Trong mùa lễ, vào chiều ngày Thứ Bảy 19 tháng 11 năm 2022, Đài Truyền Hình SBTN và Trung Tâm Asia đã thực hiện Show ca nhạc đặc biệt giúp Trần Hưng Đạo Foundation - hội thiện nguyện bất vụ lợi - để vận động đồng bào khắp nơi trên thế giới ĐÓNG GÓP XÂY ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN TẠI LITTLE SAIGON. Ngoài hàng trăm ca nhạc sĩ góp mặt, còn có sự hiện diện trực tiếp tâm tình của nhạc sĩ TRÚC HỒ, nhạc sĩ VIỆT KHANG....với các MC hàng đầu như Nhạc sĩ NAM LỘC - Xướng ngôn viên DIỆU QUYỀN và luật sư NGUYỄN HOÀNG DŨNG....
(Xem: 110)
Công Duệ học thông minh lắm, nội các sách vở, chỉ học qua một lượt là thuộc. Đến năm Hồng Đức thứ 23 đời vua Thánh Tôn nhà Lê, Công Duệ đã ngoài 20 tuổi, thi đỗ Trạng nguyên khoa ấy. Lúc làm quan, tính khí cương trực, vua cất lên làm Đô ngự sử, các quan ai cũng kính sợ.Đến khi nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê, đình thần nhiều người a dua về Mạc Đăng Dung, ai không nghe phải giết. Đăng Dung sai người dụ Công Duệ theo về làm quan với mình, Công Duệ chửi mắng rầm rã, nhất định không thèm theo kẻ nghịch thần nhưng liệu mình cũng không thoát được tay nó, mới đeo cả quả ấn Ngự sử đâm đầu xuống cửa bể Thần Phù mà chết.
(Xem: 127)
Trong chương trình Trần Hưng Đạo Foundation hàng tuần trên đài VNATV, Kiến trúc sư Trần Nguyên Thành đã cập nhật sinh hoạt của Trần Hưng Đạo Foundation, tổ chức bất vụ lợi (501.3), được thành lập từ năm 2014. Trong lúc chuẩn bị tham dự Show Ca Nhạc Vận Động Gây Quỹ xây Đền Thánh Trần Little Saigon do đài truyền hình SBTN và Trung tâm Asia yểm trợ tổ chức, KTS Thành đã có dịp trình bày ước mơ xây được ngôi Đền đẹp và đậm nét truyền thống...
(Xem: 177)
Đài Tiếng Nói Tự Do - SEAN LE TV thực hiện chương trình đặc biệt tại Canada: Anh Nguyễn Phú Lộc, thuyền nhân 32 năm tại Thái Lan được cứu giúp, cuối cùng đã đến được Canada cách đây không lâu. Nay anh đã có việc làm. Anh lãnh check lương đầu tiên trên đất Canada, và anh đã gọi điện cho Nhạc sĩ Nam Lộc từ Mỹ qua Canada để cho anh hân hạnh được mời anh Nam Lộc 1 tô phở...
(Xem: 166)
Bấy giờ vận nước Nam đang thịnh, người Tàu xem thiên văn, thấy văn tinh giáng xuống nước Nam, mới sang nước ta tìm phương trấn áp. Khi Thế Vinh còn ở Nam Xang, đi chơi với một lũ trẻ con. Người Tàu trông sao, biết văn tinh ở trong đám trẻ con ấy, nhưng chưa biết đích đứa nào. Mới lấy một quả bưởi bỏ vào hố sâu, đố đám trẻ ấy lấy được quả bưởi lên thì thưởng tiền. Thế Vinh không ra mặt lấy, nhưng xui một đứa khác múc nước đổ vào hố cho đầy, rồi quả bưởi nổi lên thì lấy. Người khách gạn hỏi đám trẻ biết là mưu mô tự ông Thế Vinh, muốn tìm phương kế để trừ ông ấy đi.
HỘI VIÊN
HỘI VIÊN DANH DỰ
HỘI VIÊN ÂN NHÂN
ĐƯỢC ƠN ĐỨC THÁNH TRẦN
CÁCH THỨC ĐÓNG GÓP-CÔNG ĐỨC
XĂM - LỘC - NƯỚC THÁNH
XĂM THÁNH
LỘC THÁNH
NƯỚC THÁNH
BÀN THỜ
BÀN THỜ LINH VỊ
ANH HÙNG TUẪN TIẾT 30-4-1975
NẠN NHÂN TẾT MẬU THÂN 1968
GHI ƠN
GHI ƠN 75 CHIẾN SĨ HẢI QUÂN VNCH
(Xem: 1295)
Đã 25 năm kể từ ngày tôi tham-dự trận hải-chiến Hoàng-Sa, tôi chưa từng trình bầy hay viết mô-tả lại về trận đánh này, ngay cả có nhiều lần tôi đã thất hứa với các bậc tiên-sinh yêu-cầu tôi thuật lại chi-tiết của cuộc đụng-độ. Dù thắng hay bại, chỉ có một điều duy-nhứt không thể chối cãi được là các chiến-hữu các cấp của Hải-quân Việt-Nam Cộng-Hòa trong trận hải-chiến đã anh-dũng chiến-đấu bằng phương-tiện và kinh-nghiệm có trong tay để chống lại một kẻ xâm-lăng truyền-kiếp của dân-tộc hầu bảo-vệ lãnh-thổ của Tổ-quốc...
VIDEO - HÌNH ẢNH – BÁO CHÍ
PHIM – VIDEO
(Xem: 1377)
Tại phòng hội Thư Viện Việt Nam lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 27 tháng 7 năm 2014 một buổi họp báo do Ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí cùng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và một số qúy hội đoàn, đoàn thể đứng ra tổ chức. Hiện diện trong buổi họp báo ngoài các cơ quan truyền thông còn có qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể và một số đồng hương tham dự.
VIDEO ĐỘC ĐÁO
CƠ SỞ THƯƠNG MẠI BẢO TRỢ