ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN - LITTLE SAIGON  - WESTMINSTER - CALIFORNIA
TRẦN HƯNG ĐẠO FOUNDATION (ĐỀN THÁNH TRẦN LITTLE SAIGON)
9078 BOLSA AVENUE tức ĐẠI LỘ TRẦN HƯNG ĐẠO - WESTMINSTER - CA 92683
ĐIỆN THOẠI: (657) 296-7889 | EMAIL: info@denthanhtran.org - denthanhtran2022@gmail.com| WEBSITE: https://denthanhtran.org
MỞ CỬA HÀNG NGÀY TỪ 10 GIỜ SÁNG ĐẾN 4 GIỜ CHIỀU KỂ CẢ CUỐI TUẦN & NGÀY LỄ - CHÀO CỜ THỨ BẢY MỖI ĐẦU THÁNG LÚC 10AM
TIN BÀI VIDEO ẢNH MỚI
SINH HOẠT ĐỀN THÁNH
SINH HOẠT ĐỀN THÁNH
BAN SÁNG LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN TRỰC HÀNG NGÀY
PHIÊN TRỰC HÀNG NGÀY
THÔNG BÁO
CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG
(Xem: 502)
Kịp lúc thủ lĩnh các nước phương Tây liên kết lên kế hoạch chặn dứt mưu độc khống chế loài người của bọn chệt Tàu, người viết giới thiệu bản “Bá Cáo Bản Đồ “Trường Chinh Cướp Chiếm” của China”. Bản đồ được trích dẫn là kết quả tim óc được thế giới công nhận, được triệu triệu người xem: 1- National Geographich Mamazine “one of the most widely read magazines of all time” (tạp chí được đọc nhiều nhất thế giới mọi thời đại). 2- The Art of Asia, The Minneapolis Institute of Arts “the primary source of federal support for the national 123,000 libraries and 17,500 museums” (là nguồn hỗ trợ chính của liên bang cho 123.000 thư viện và 17.500 bảo tàng của quốc gia Hoa Kỳ). 3- Một bản đồ của Bách Khoa Toàn Thư Tiếng Việt (Wikipedia) với phần cương vực các triều đại lược trích theo https://stackoverflow.co/ - (một trong những trang web phổ biến nhất thế giới)....
(Xem: 417)
Hân hạnh giới thiệu quý bạn một số sưu tập bản đồ danh tiếng liên quan đến cương vực của nước Tàu từ Thời Đại Đồ Đá Mới, triều đại Thương, Chu cho đến ngày nay. Nhìn vào những bản đồ này, người xem sẽ thấy rất rõ nét về lịch sử bành trướng, đánh cướp của người Tàu với các nước lân bang. Các bản đồ này được chia làm 2 kỳ: KỲ 1: BẢN ĐỒ CỦA NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE & KỲ 2- BẢN ĐỒ CỦA THE ART OF ASIA, THE MINNEAPOLIS INSTITUTE OF ARTS
(Xem: 280)
Một hôm đi qua huyện Lam Sơn, trời đã tối, xung quanh không cửa nhà nào, chỉ có một ngọn miếu thờ thần, mới vào nghỉ trong miếu ấy. Đến canh ba, phảng phất nghe có tiếng xe ngựa rầm rầm, và nghe có tiếng bảo ông thần trong miếu rằng: “Hôm nay trên thiên đình hội các bách thần định lập thiên tử nước Nam, việc ấy quan hệ to, mời ngài đi với tôi nhân thể”. Ông thần trong miếu nói rằng: “Tôi dở có quí khách dưới trần trọ đây, không sao đi được, ông có được nghe điều gì, xin về bảo cho tôi được biết”. Cuối canh tư lại nghe có tiếng về báo rằng: “Thiên đình đã định xong ngôi Hoàng đế nước Nam rồi, tức là người ở Lam Sơn, huyện Thụy Nguyên họ Lê tên Lợi. Thượng đế cho đến giờ thân, ngày thân, tháng thân thì khởi binh, mười năm mới yên xong thiên hạ”...
(Xem: 186)
Nhà ở bên cạnh đường cái, có một khi Phạm Ngũ Lão ngồi vệ đường vót tre đan sọt, sực có Trần Hưng Đạo Vương từ trại Văn An vào kinh, quân quyền kéo đi rất đông. Quân tiền hô thấy Ngũ Lão ngồi xếp bằng tròn bên cạnh đường, quát lên bắt phải đứng dậy. Ngũ Lão cứ ngồi nghiễm nhiên, như không nghe tiếng. Quân lính cầm ngọn giáo đâm vào đùi, Ngũ Lão cũng cứ ngồi vững không động mình. Đến lúc xe Hưng Đạo Vương đến nơi, trông thấy thế lấy làm lạ, gọi đến hỏi, thì bây giờ mới biết là có quan quân đi qua, và quân lính đâm vào đùi mình.
(Xem: 730)
Coi là “bản tuyên ngôn độc lập” đầu tiên của nòi Việt, đồng bào chúng ta rất khoái bài thơ “Sông núi nước Nam” (Nam quốc sơn hà): 南 國 山 河 南 帝 居 截 然 分 定 在 天 書 如 何 逆 虜 來 侵 犯 汝 等 行 看 取 敗 虛 Phiên âm: Nam quốc sơn hà Nam đế cư Tiệt nhiên định phận tại thiên thư Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. Bản dịch của học giả Trần Trọng Kim: Sông núi nước Nam vua Nam ở Rành rành định phận ở sách trời Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.
(Xem: 235)
Khi chạy đến làng An Nhân, có một cụ già áo mũ chững chạc, chắp tay đứng bên đường nói rằng: - Tướng quân trung dũng lắm, Thượng đế đã kén ngài làm thần xứ này rồi đây! Có một cái gò bên làng cạnh kia, đó là đất hương quả của tướng quân, xin tướng quân để lòng cho. Đoàn Thượng vâng một tiếng, rồi đến chỗ gò ấy, xuống ngựa gối đầu vào ngọn mác mà nằm, một lát thì mất, mối đùn đất lên lấp thành mồ ngay.
(Xem: 582)
Từ năm 1898 (thuộc triều đại nhà Thanh bên Tàu), người Tàu quật được các mảnh giáp cốt văn ở làng Tiểu Đồn, huyện An Dương, tỉnh Hà Nam, có niên đại cách nay 3.000 năm. Nhờ đó người Tàu quảng bá thành công về “chữ viết cổ” của họ. .. Vào ngày 21 tháng 7 năm 2018, trong biên khảo công phu “Đất Nước Việt Thời Thượng Cổ Trong Vùng Đông Á” Bác sĩ Đỗ Hoàng Ý (Hoa kỳ) đã trưng những tài liệu nghiên cứu thời thượng cổ và tổng hợp từ sử sách cổ của người xưa đến các kết quả khảo cổ quốc tế mới nhất: https://www.buctranhvancau.com/new-blog/2018/7/21/t-nc-vit-thi-thng-c-trong-vng-ng-bs-d-hong- Về “GIÁP CỐT VĂN”, biên khảo của Bác sĩ Đỗ Hoàng Ý (viết tắt BsĐH Ý) cho chúng ta các khai quật mới hơn, chi tiết hơn so với khai quật của nhà Thanh 1898, có niên đại 3.000 năm trước lịch Tây (BC)....
(Xem: 502)
Kịp lúc thủ lĩnh các nước phương Tây liên kết lên kế hoạch chặn dứt mưu độc khống chế loài người của bọn chệt Tàu, người viết giới thiệu bản “Bá Cáo Bản Đồ “Trường Chinh Cướp Chiếm” của China”. Bản đồ được trích dẫn là kết quả tim óc được thế giới công nhận, được triệu triệu người xem: 1- National Geographich Mamazine “one of the most widely read magazines of all time” (tạp chí được đọc nhiều nhất thế giới mọi thời đại). 2- The Art of Asia, The Minneapolis Institute of Arts “the primary source of federal support for the national 123,000 libraries and 17,500 museums” (là nguồn hỗ trợ chính của liên bang cho 123.000 thư viện và 17.500 bảo tàng của quốc gia Hoa Kỳ). 3- Một bản đồ của Bách Khoa Toàn Thư Tiếng Việt (Wikipedia) với phần cương vực các triều đại lược trích theo https://stackoverflow.co/ - (một trong những trang web phổ biến nhất thế giới)....
(Xem: 417)
Hân hạnh giới thiệu quý bạn một số sưu tập bản đồ danh tiếng liên quan đến cương vực của nước Tàu từ Thời Đại Đồ Đá Mới, triều đại Thương, Chu cho đến ngày nay. Nhìn vào những bản đồ này, người xem sẽ thấy rất rõ nét về lịch sử bành trướng, đánh cướp của người Tàu với các nước lân bang. Các bản đồ này được chia làm 2 kỳ: KỲ 1: BẢN ĐỒ CỦA NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE & KỲ 2- BẢN ĐỒ CỦA THE ART OF ASIA, THE MINNEAPOLIS INSTITUTE OF ARTS
(Xem: 280)
Một hôm đi qua huyện Lam Sơn, trời đã tối, xung quanh không cửa nhà nào, chỉ có một ngọn miếu thờ thần, mới vào nghỉ trong miếu ấy. Đến canh ba, phảng phất nghe có tiếng xe ngựa rầm rầm, và nghe có tiếng bảo ông thần trong miếu rằng: “Hôm nay trên thiên đình hội các bách thần định lập thiên tử nước Nam, việc ấy quan hệ to, mời ngài đi với tôi nhân thể”. Ông thần trong miếu nói rằng: “Tôi dở có quí khách dưới trần trọ đây, không sao đi được, ông có được nghe điều gì, xin về bảo cho tôi được biết”. Cuối canh tư lại nghe có tiếng về báo rằng: “Thiên đình đã định xong ngôi Hoàng đế nước Nam rồi, tức là người ở Lam Sơn, huyện Thụy Nguyên họ Lê tên Lợi. Thượng đế cho đến giờ thân, ngày thân, tháng thân thì khởi binh, mười năm mới yên xong thiên hạ”...
(Xem: 186)
Nhà ở bên cạnh đường cái, có một khi Phạm Ngũ Lão ngồi vệ đường vót tre đan sọt, sực có Trần Hưng Đạo Vương từ trại Văn An vào kinh, quân quyền kéo đi rất đông. Quân tiền hô thấy Ngũ Lão ngồi xếp bằng tròn bên cạnh đường, quát lên bắt phải đứng dậy. Ngũ Lão cứ ngồi nghiễm nhiên, như không nghe tiếng. Quân lính cầm ngọn giáo đâm vào đùi, Ngũ Lão cũng cứ ngồi vững không động mình. Đến lúc xe Hưng Đạo Vương đến nơi, trông thấy thế lấy làm lạ, gọi đến hỏi, thì bây giờ mới biết là có quan quân đi qua, và quân lính đâm vào đùi mình.
(Xem: 730)
Coi là “bản tuyên ngôn độc lập” đầu tiên của nòi Việt, đồng bào chúng ta rất khoái bài thơ “Sông núi nước Nam” (Nam quốc sơn hà): 南 國 山 河 南 帝 居 截 然 分 定 在 天 書 如 何 逆 虜 來 侵 犯 汝 等 行 看 取 敗 虛 Phiên âm: Nam quốc sơn hà Nam đế cư Tiệt nhiên định phận tại thiên thư Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. Bản dịch của học giả Trần Trọng Kim: Sông núi nước Nam vua Nam ở Rành rành định phận ở sách trời Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.
(Xem: 235)
Khi chạy đến làng An Nhân, có một cụ già áo mũ chững chạc, chắp tay đứng bên đường nói rằng: - Tướng quân trung dũng lắm, Thượng đế đã kén ngài làm thần xứ này rồi đây! Có một cái gò bên làng cạnh kia, đó là đất hương quả của tướng quân, xin tướng quân để lòng cho. Đoàn Thượng vâng một tiếng, rồi đến chỗ gò ấy, xuống ngựa gối đầu vào ngọn mác mà nằm, một lát thì mất, mối đùn đất lên lấp thành mồ ngay.
HỘI VIÊN
HỘI VIÊN DANH DỰ
HỘI VIÊN ÂN NHÂN
ĐƯỢC ƠN ĐỨC THÁNH TRẦN
CÁCH THỨC ĐÓNG GÓP-CÔNG ĐỨC
XĂM - LỘC - NƯỚC THÁNH
XĂM THÁNH
LỘC THÁNH
NƯỚC THÁNH
BÀN THỜ
BÀN THỜ LINH VỊ
ANH HÙNG TUẪN TIẾT 30-4-1975
NẠN NHÂN TẾT MẬU THÂN 1968
GHI ƠN
GHI ƠN 75 CHIẾN SĨ HẢI QUÂN VNCH
(Xem: 1622)
Đã 25 năm kể từ ngày tôi tham-dự trận hải-chiến Hoàng-Sa, tôi chưa từng trình bầy hay viết mô-tả lại về trận đánh này, ngay cả có nhiều lần tôi đã thất hứa với các bậc tiên-sinh yêu-cầu tôi thuật lại chi-tiết của cuộc đụng-độ. Dù thắng hay bại, chỉ có một điều duy-nhứt không thể chối cãi được là các chiến-hữu các cấp của Hải-quân Việt-Nam Cộng-Hòa trong trận hải-chiến đã anh-dũng chiến-đấu bằng phương-tiện và kinh-nghiệm có trong tay để chống lại một kẻ xâm-lăng truyền-kiếp của dân-tộc hầu bảo-vệ lãnh-thổ của Tổ-quốc...
VIDEO - HÌNH ẢNH – BÁO CHÍ
(Xem: 1952)
Tại phòng hội Thư Viện Việt Nam lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 27 tháng 7 năm 2014 một buổi họp báo do Ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí cùng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và một số qúy hội đoàn, đoàn thể đứng ra tổ chức. Hiện diện trong buổi họp báo ngoài các cơ quan truyền thông còn có qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể và một số đồng hương tham dự.
VIDEO ĐỘC ĐÁO
CƠ SỞ THƯƠNG MẠI BẢO TRỢ