ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN - LITTLE SAIGON  - WESTMINSTER - CALIFORNIA
TRẦN HƯNG ĐẠO FOUNDATION (ĐỀN THÁNH TRẦN LITTLE SAIGON)
9078 BOLSA AVENUE tức ĐẠI LỘ TRẦN HƯNG ĐẠO - WESTMINSTER - CA 92683
ĐIỆN THOẠI: (657) 296-7889 | EMAIL: denthanhtran2022@gmail.com| WEBSITE: https://denthanhtran.org và tranhungdaofoundation.org
MỞ CỬA HÀNG NGÀY TỪ 10 GIỜ SÁNG ĐẾN 4 GIỜ CHIỀU KỂ CẢ CUỐI TUẦN & NGÀY LỄ - CHÀO CỜ THỨ BẢY MỖI ĐẦU THÁNG LÚC 10AM

LỄ CHÀO CỜ ĐẦU MỖI ĐẦU THÁNG
TẠI TƯỢNG THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO

BV CHAO CO
Từ ngày thành lập năm 2014 đến nay, các Hội Đoàn, Tổ Chức trong cộng đồng đã phối hợp với Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai và Đền Thánh Trần Little Saigon long trọng tổ chức chào cờ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa.

Lễ chào quốc kỳ được tổ chức ngay trước Thánh Tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, ngay trước Đền Thánh Trần Little Saigon, đúng vào lúc 10 giờ sáng MỖI THỨ BÀY ĐẦU THÁNG.

Sau đây là những Thứ Bảy đầu tháng có chào cờ của năm 2023:
THÁNG GIÊNG: THỨ BẢY 07 THÁNG 01 NĂM 2023
THÁNG HAI: THỨ BẢY 04 THÁNG 02 NĂM 2023
THÁNG BA: THỨ BÀY 04 THÁNG 03 NĂM 2023
THÁNG TƯ : THỨ BẢY 01 THÁNG 04 NĂM 2023
THÁNG NĂM : THỨ BẢY 06 THÁNG 05 NĂM 2023
THÁNG SÁU: THỨ BẢY 03 THÁNG 06 NĂM 2023
THÁNG BẢY : THỨ BẢY 01 THÁNG 07 NĂM 2023
THÁNG TÁM : THỨ BẢY 05 THÁNG 08 NĂM 2023
THÁNG CHÍN : THỨ BẢY 02 THÁNG 09 NĂM 2023
THÁNG MƯỜI : THỨ BẢY 07 THÁNG 10 NĂM 2023
THÁNG MƯỜI MỘT : THỨ BẢY 04 THÁNG 11 NĂM 2023
THÁNG MƯỜI HAI: THỨ BẢY 02 THÁNG 12 NĂM 2023
                                                              

CHÀO CỜ MÙNG MỘT TẾT NHÂM DẦN 2022
https://www.youtube.com/watch?v=zl8Nqxp7u3A

CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 3-2022
https://www.youtube.com/watch?v=MHmXDwAdnS8


LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 HÀNG NĂM


VIDEO QUỐC HẬN 2021 TRƯỚC TƯỢNG THÁNH LITTLE SAIGON

 

Đúng vào lúc 12 giờ trưa giờ California Hoa Kỳ, vào ngày 30 tháng 4  hàng năm,  kính mời quý đồng hương khắp nơi nghiêm chỉnh để cùng tham dự lễ chào cờ, phút mặc niệm được cử hành trước Thánh Tượng Hưng Đạo Đại Vương 9078 Đại Lộ TRẦN HƯNG ĐẠO - BOLSA AVE, Westminster, California 92683.
Đơn vị trách nhiệm thực hiện nghi thức chào cờ truyền thống Việt Nam Cộng Hòa: LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ VNCH NAM CALIFORNIA
Được trực tiếp TRUYỀN HÌNH trên đài truyền hình VNATV 3 băng tần 57.3 (Little Saigon Nam Califonia), 16.10 (San Jose Bắc California) và 26.9 (Las Vegas tiểu bang Nevada) và Facebook + Youtube: VNATV