ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN - LITTLE SAIGON  - WESTMINSTER - CALIFORNIA
TRẦN HƯNG ĐẠO FOUNDATION (ĐỀN THÁNH TRẦN LITTLE SAIGON)
9078 BOLSA AVENUE tức ĐẠI LỘ TRẦN HƯNG ĐẠO - WESTMINSTER - CA 92683
ĐIỆN THOẠI: (657) 296-7889 | EMAIL: denthanhtran2022@gmail.com| WEBSITE: https://denthanhtran.org và tranhungdaofoundation.org
MỞ CỬA HÀNG NGÀY TỪ 10 GIỜ SÁNG ĐẾN 4 GIỜ CHIỀU KỂ CẢ CUỐI TUẦN & NGÀY LỄ - CHÀO CỜ THỨ BẢY MỖI ĐẦU THÁNG LÚC 10AM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÚNG BÔNG TRƯỚC THÁNH TƯỢNG

Trước đại dịch, việc cúng và chưng bông trước Thánh Tượng được đều đặn. Từ khi có dịch, nhiều lần những chậu bông của Hội Viên và đồng hương dâng cúng đã biến mất trong đêm. Cho dù có quay ảnh video nhưng Hội Đồng Quản Trị đã chịu đựng, tin rằng do bởi ảnh hưởng tinh thần trong đại dịch, tin rằng khi mọi người tỉnh táo, mọi việc sẽ tốt đẹp.
Nay thông báo:
Để việc cúng bông trước Thánh Tượng được chăm sóc chu đáo, quý Hội Viên và Đồng Hương nhớ báo với Nhân Viên Trực trong Đền, mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, trước hết để HĐQT Đền cảm ơn và chăm sóc bình bông, bưng vào bên trong Đền sau giờ đóng cửa, và sẽ mang ra chưng lại cho đền khi bông tàn.
VIDEO GẮN LƯ HƯƠNG TRƯỚC THÁNH TƯỢNG TRẦN HƯNG ĐẠO LITTLE SAIGON

Đền Thánh Little Saigon rất hãnh diện khi được một số Hội Viên và Thân Hữu góp công và trang trải chi phí dựng LƯ HƯƠNG trước Thánh Tượng, ngay sau khi ở trong nước, nhà cầm quyền ở Saigon di dời Lư Hương của "Thánh Tượng Anh" trên bến Bạch Đằng. Khi "Thánh Tượng Anh" bị mất lư hương, "Thánh Tượng Em" lập tức chưng thay để bà con hải ngoại thắp nhang cho hải ngoại và quốc nội, đặc biệt là Sài Gòn. Muốn biết thêm chi tiết 2 bức tượng Đức Thánh Trần (Anh) ở Bến Bạch Đằng (khánh thành năm 1967) và tượng Đức Thánh Trần (Em) ở đại lộ TRẦN HƯNG ĐẠO - Bolsa Ave, Westminster Little Saigon (khánh thành năm 2016) CÙNG TÁC GIẢ ĐIÊU KHẮC GIA PHẠM THÔNG tâm tạc và CÙNG CHỦ TỌA KHÁNH THÀNH BỞI ĐỀ ĐỐC TRẦN VĂN CHƠN, TƯ LỊNH HẢI QUÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA, binh chủng đã chọn Đức Thánh là THÁNH TỔ CỦA HẢI QUÂN VIỆT NAM. Mời bấm vào đây - CLICK: QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP để biết thêm chi tiết....