ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN - LITTLE SAIGON  - WESTMINSTER - CALIFORNIA
TRẦN HƯNG ĐẠO FOUNDATION (ĐỀN THÁNH TRẦN LITTLE SAIGON)
9078 BOLSA AVENUE tức ĐẠI LỘ TRẦN HƯNG ĐẠO - WESTMINSTER - CA 92683
ĐIỆN THOẠI: (657) 296-7889 | EMAIL: info@denthanhtran.org - denthanhtran2022@gmail.com| WEBSITE: https://denthanhtran.org
MỞ CỬA HÀNG NGÀY TỪ 10 GIỜ SÁNG ĐẾN 4 GIỜ CHIỀU KỂ CẢ CUỐI TUẦN & NGÀY LỄ - CHÀO CỜ THỨ BẢY MỖI ĐẦU THÁNG LÚC 10AM

BV HDQT 2021
 


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN

LITTLE SAIGON, WESTMINSTER, CALIFORNIA, HOA KỲ

Chủ tịch:

Ô. PHAN KỲ NHƠN

Phó Chủ tịch Nội vụ:

Ô. PHAN TẤN NGƯU

Phó Chủ tịch Ngoại vụ:

Ô. LÊ QUANG DẬT

Tổng thơ ký:

Ô. DU MIÊN

Thủ quỹ:

Ô. STRONG NGUYỄN

Các Ủy viên:

Ô. HỨA TRUNG LẬP

Ô. BÙI TRỌNG NGHĨA

  Ô. VÕ TẤN KHA
Ô. PHẠM HIỀN
Ô. TRƯƠNG ÂU
Ô. ĐẶNG NGUYÊN THÀNH