ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN - LITTLE SAIGON  - WESTMINSTER - CALIFORNIA
TRẦN HƯNG ĐẠO FOUNDATION (ĐỀN THÁNH TRẦN LITTLE SAIGON)
9078 BOLSA AVENUE tức ĐẠI LỘ TRẦN HƯNG ĐẠO - WESTMINSTER - CA 92683
ĐIỆN THOẠI: (657) 296-7889 | EMAIL: denthanhtran2022@gmail.com| WEBSITE: https://denthanhtran.org và tranhungdaofoundation.org
MỞ CỬA HÀNG NGÀY TỪ 10 GIỜ SÁNG ĐẾN 4 GIỜ CHIỀU KỂ CẢ CUỐI TUẦN & NGÀY LỄ - CHÀO CỜ THỨ BẢY MỖI ĐẦU THÁNG LÚC 10AM
HOME LOGO XĂM

XĂM THÁNH

Thắp nhang, thỉnh ống Xăm, quỳ gối trước bàn thờ Thánh, đọc lời cầu xin rồi xóc xăm cho đến khi 1 THẺ XĂM rơi khỏi ống xăm: ĐÓ LÀ XĂM ỨNG CHO NGƯỜI CẦU XIN. Trên lá thăm có số, tìm bản giải của số này để biết Thánh Ứng cho thế nào. Bản giải các số xăm trong 1 tủ ngay sau lưng tượng đá, kế bên chánh điện. Nếu cần giúp đỡ, vui lòng hỏi Nhân Viên Trực. 

LỘC THÁNH
Từ ngày lập Đền Thánh từ Húy Nhật Đức Thánh năm 2014 đến nay, ngày ngày đều có người trực (là thành viên Hội Đồng Quản Trị) và các Thiện nguyện viên chăm lo hoa quả, nhang khói. Trái cây và thực phẩm dâng cúng là Lộc Thánh. Khi viếng Đền Thánh, ngày thường hay các Ngày Lễ tại Đền Thánh, tùy duyên, bá tánh được thụ Lộc Thánh.
NƯỚC THÁNH

Ở Đền Kiếp Bạc (nay thuộc xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương), đền thờ tiên khởi thờ kính Đức Thánh từ thế kỷ thứ 14 đến nay, sau cổng chính có  Giếng Ngọc mắt Rồng nằm bên tay trái. Truyền thuyết về nguồn gốc nước Thánh từ Giếng Ngọc mắt Rồng được nhân  gian truyền tụng từ những ngày Đức Thánh còn đảm nhận trọng trách của triều đình.

Sử sách ghi lại Kiếp Bạc là nơi đóng quân và phủ đệ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Về địa thế, Kiếp Bạc là thung lũng được bao bọc bởi núi Rồng. Một địa thế tụ khí để khởi dựng cơ nghiệp lẫy lừng. Kiếp Bạc nằm gần Lục Đầu Giang. (Lục Đầu Giang nơi hội tụ 5 con sông phụ và nhánh chính là sông Thái Bình. 5 sông phụ là sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Đuống, sông Kinh Thầy. 5 nhánh phụ và nhánh chính hội tụ tại đây nên mới có tên là “Lục Đầu Giang”). Núi linh tạo thành địa thế rồng chầu, hổ phục ; sông thiêng  tạo thành minh đường bao la, rộng phủ.

Tương truyền, ngày kia chủ tướng Trần Quốc Tuấn cùng bộ tướng Yết Kiêu đi quan sát khu vực đóng quân.  Khi bàn bạc, tướng Yết Kiêu chợt thấy lấp lánh vệt sáng, đến nơi thấy được mạch nước ngầm, nước mát và trong vắt. Đại vương uống thử, thấy khoan khoái lạ thường. Ngài bèn chấp tay vái tạ thần linh đã ban cho nguồn nước quý và lệnh cho quân sĩ khai phát sạch sẽ, mở rộng mạch nước, dùng đá kè thành giếng để giữ nước. Từ đó, ai cũng tin nhờ nước thiêng mà quân sĩ được tiếp thêm sức mạnh để phục vụ đất nước. Tên giếng Mắt Rồng có từ thời vua Tự Đức đời Nguyễn: Trong quá trình tu sừa đền Kiếp Bạc, có đề cập đến một giếng cổ, tức giếng Mắt Rồng.

Đã từ lâu nước ở giếng Mắt Rồng được dùng trong sinh hoạt tại đền Kiếp Bạc từ phục vụ cúng tế trong đền và con cháu viếng đền cầu xin ơn phước, thỉnh nước Thánh về chữa lành bá bịnh.

Con cháu trong Đền Thánh Trần Little Saigon được báo mộng trong mùa đại dịch virus năm 2020: Thành tâm dâng chai nước lọc tinh khiết để dưới chân tượng Ngài (tượng đá trong Đền), thỉnh về cũng được hiển linh như nước trong nguồn núi Rồng,  giếng Ngọc.”

Khi khách viếng Đền, sau khi cầu xin, thỉnh xin Thánh chai nước Thánh để được bình an, tai qua nạn khỏi trên bước đường đời.