ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN - LITTLE SAIGON  - WESTMINSTER - CALIFORNIA
TRẦN HƯNG ĐẠO FOUNDATION (ĐỀN THÁNH TRẦN LITTLE SAIGON)
9078 BOLSA AVENUE tức ĐẠI LỘ TRẦN HƯNG ĐẠO - WESTMINSTER - CA 92683
ĐIỆN THOẠI: (657) 296-7889 | EMAIL: denthanhtran2022@gmail.com| WEBSITE: https://denthanhtran.org và tranhungdaofoundation.org
MỞ CỬA HÀNG NGÀY TỪ 10 GIỜ SÁNG ĐẾN 4 GIỜ CHIỀU KỂ CẢ CUỐI TUẦN & NGÀY LỄ - CHÀO CỜ THỨ BẢY MỖI ĐẦU THÁNG LÚC 10AM
ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN LITTLE SAIGON, WESTMINSTER, CALIFORNIA, USA
hân hoan đón nhận con cháu Đức Thánh làm Hội Viên.
Bất cứ ai cũng có thể trở thành Hội Viên.

- HỘI VIÊN DANH DỰ: Dành cho quý vị ở xa và không có điều kiện lui tới Đền Thánh. Để trở thành Hội Viên Danh Dự, vui lòng công đức mỗi ngày $1.00 mỹ kim (đóng nguyên năm $365.00 mỹ kim)

- HỘI VIÊN ÂN NHÂN: Dành cho quý vị đóng Nguyệt Liễm hàng tháng $20.00 mỹ kim để duy trì sinh hoạt thường nhựt của Đền Thánh. Đóng hàng tháng $20.00 mỹ kim hay trọn năm $240.00 mỹ kim.

- QUẢNG CÁO BANNER TRÊN TRANG WEB ĐỀN THÁNH: Mỗi quảng cáo cỡ Danh Thiếp (Business Card) hiển thị trên các trang, chi phí căn bản $300.00 cho 1 năm.

- Danh sách Hội Viên Danh Dự, Hội Viên Ân Nhân được đăng trên Website của Đền Thánh (mục HỘI VIÊN và CÔNG ĐỨC) và niêm yết tại Đền Thánh.

- Hội Viên được cấp thẻ có ghi chi tiết đóng góp công đức cho Đền Thánh.

- Danh sách Hội Viên Danh Dự và Hội Viên Ân Nhân được xướng nguyện trong các nghi thức cúng bái các Ngày Lễ của Đền Thánh, hiệp lòng nguyện xin Đức Thánh Trần hộ trì.

- Khi Hội Viên quá vãng, được để di ảnh trên Bàn Thờ Linh Vị Hội Viên Quá Cố (ngay sau lưng Thánh Tượng Hưng Đạo Đại Vương). Hàng ngày được nhang khói và lời cầu nguyện xin được siêu thoát.

ĐƯỢC ƠN ĐỨC THÁNH TRẦN

HOME CON THÁNH

Cựu Trung Tá NGUYỄN VĂN NGOẠN năm nay (2014) 83 tuổi. Nguyên là SVSQ khóa 5 Võ Bị QGVN (Đà Lạt), hiện ngụ tại Midway City (rất gần Đền Thánh), điện thoại: 714 785-2445.

 

Anh Ngoạn kể lúc còn nhỏ khó nuôi, ba má bán khoán cho Đức Thánh tại Đền Thánh ở cố đô Huế (Phú Cam) đến năm 13 tuổi mới xin chuộc về. Và cứ đến Tết mỗi năm và Giỗ Thánh, cả gia đình sắm lễ vật tề tựu về Đền cúng tạ Đức Thánh.

 

Thời Đệ Nhất Cộng Hòa, anh Ngoạn là phó tỉnh trưởng nội an tỉnh Phan Rang, sau đó là chỉ huy trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Phú Cát. Cuối cùng phục vụ tại trường Tham Mưu Liên Quân (Đại học quân sự). Ở tù Việt Cộng gần 11 năm. Đến năm 1993 qua Hoa Kỳ theo diện HO 17.

 

Anh Ngoạn kể Đức Thánh đã cứu anh không biết là bao nhiêu lần trong cuộc đời. Chính thức là 11 lần thoát chết thập tử nhứt sanh, trong đó có lần VC kê súng vô màng tang bóp cò mà anh cũng được cứu. Có lần bị nổ mìn, lật xe bể xương chậu, thương tích trầm trọng tưởng chết mà vẫn được Thánh cứu mạng.  Anh nói đời anh chết đi sống lại nhiều lần và anh hiểu vì sao cha mẹ bán khoán đời anh cho Thánh để được Thánh che chở, phù hộ.

DENTHANHTRAN.ORG ĐANG CẬP NHẬT DANH SÁCH CỦA NHỮNG VỊ ĐƯỢC ƠN ĐỨC THÁNH TRẦN. VUI LÒNG EMAIL GỞI TÊN TUỔI, SƠ LƯỢC VỀ THỜI GIAN ĐƯỢC ĐỨC THÁNH CHE CHỞ, EMAIL CỦA ĐỀN THÁNH TRẦN LITTLE SAIGON:
info@denthanhtran.org  HOẶC LIÊN LẠC VỚI ĐỀN THÁNH TRẦN 9078 ĐẠI LỘ TRẦN HƯNG ĐẠO - BOLSA AVENUE - WESTMINSTER - CA 92683 - USA

- NHẠC SĨ NAM LỘC XÁC NHẬN ĐƯỢC THÂN MẪU BÁN KHOÁN CHO ĐỨC THÁNH TRẦN
- BÁC SĨ VÕ ĐÌNH HỮU, MD (POMONA, CALIFORNIA) XÁC NHẬN ĐƯỢC THÂN MẪU BÁN KHOÁN CHO ĐỨC THÁNH TRẦN
... TIẾP TỤC CẬP NHẬT ....