ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN - LITTLE SAIGON  - WESTMINSTER - CALIFORNIA
TRẦN HƯNG ĐẠO FOUNDATION (ĐỀN THÁNH TRẦN LITTLE SAIGON)
9078 BOLSA AVENUE tức ĐẠI LỘ TRẦN HƯNG ĐẠO - WESTMINSTER - CA 92683
ĐIỆN THOẠI: (657) 296-7889 | EMAIL: denthanhtran2022@gmail.com| WEBSITE: https://denthanhtran.org và tranhungdaofoundation.org
MỞ CỬA HÀNG NGÀY TỪ 10 GIỜ SÁNG ĐẾN 4 GIỜ CHIỀU KỂ CẢ CUỐI TUẦN & NGÀY LỄ - CHÀO CỜ THỨ BẢY MỖI ĐẦU THÁNG LÚC 10AM

ĐỀN THÁNH TRẦN LITTLE SAIGON KÊU GỌI ĐÓNG GÓP
XÂY DỰNG ĐỀN THÁNH
HĐQT ĐỀN THÁNH TRẦN LITTLE SAIGON
CHÚC MỪNG GIÁNG SINH & NĂM MỚI
Tượng Đức Trần Hưng Đạo Trên Phố Bolsa


Giám Mục Nguyễn Thái Hợp Viếng Tượng Đài Và Dâng Hương
Tại Đền Thờ Đức Thánh TrầnPHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Hỗ trợ việc duy trì
Đền Thánh Trần Little Saigon, California


Nhóm Học Sinh Mỹ Tìm Hiểu Lịch Sử VN
Tại Đền Thờ Đức Thánh Trần, Little Saigon


Thành phố Westminster biểu quyết gắn thêm tên
ĐẠI LỘ TRẦN HƯNG ĐẠO


Lễ gắn tên ĐẠI LỘ TRẦN HƯNG ĐẠO

Cựu Nhân Viên Việt Tấn Xã Viếng Tượng Đài
Đức Thánh Trần Ở Little Saigon


Điêu Khắc Gia Phạm Thông – Tượng Đức Thánh Trần Biểu Lộ Tinh Thần Chống Giặc Xâm Lược Phương Bắc


HÚY NHẬT ĐỨC THÁNH TRẦN, KÝ HỢP ĐỒNG TÔN TẠO
TƯỢNG NGÀI TẠI LITTLE SAIGON


LỄ CÚNG TẤT NIÊN 2018


HÚY NHẬT ĐỨC THÁNH LẦN THỨ 719


CÁC DÂN CỬ MỪNG KHI CÓ TƯỢNG THÁNH 


CHÀO CỜ MÙNG MỘT TẾT ĐINH DẬU CÁM ƠN
THÀNH PHỐ WESTMINSTER GẮN TÊN ĐẠI LỘ TRẦN HƯNG ĐẠO


LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 2 NĂM 2018


LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 7 NĂM 2018


TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2021