GIỜ MỞ CỬA ĐỀN THÁNH TRẦN BOLSA
9078 Bolsa Avenue (Đại lộ Trần Hưng Đạo)
Westmister, California 92683
(Ngã tư Bolsa Avenue và Magnolia Street)

MỖI NGÀY TỪ 10 GIỜ SÁNG ĐẾN 4 GIỜ CHIỀU
KỂ CẢ NGÀY LỄ VÀ THỨ BẢY + CHỦ NHỰT

CLICK THÔNG BÁO ĐỂ ĐỌC THÊM