Chủ tịch: Ô. PHAN KỲ NHƠN

Phó Chủ tịch Nội vụ: Ô. PHAN TẤN NGƯU

Phó Chủ tịch Ngoại vụ: Ô. LÊ QUANG DẬT
Phó Chủ tịch Đặc trách Xây dựng Đền Thánh kiêm Thủ quỹ:
Ô. STRONG NGUYỄN
Tổng thơ ký: Ô. DU MIÊN

Các Ủy viên:

- Ô. HỨA TRUNG LẬP
Ô. BÙI TRỌNG NGHĨA
 Ô. VÕ TẤN KHA
Ô. PHẠM QUANG HIỀN
Ô. NGUYỄN HÒA KHÁNH
Ô. ĐẶNG NGUYÊN THÀNH
- Ô. ĐỖ QUANG SƠN