HOME BAN SÁNG LẬP
BAN SÁNG LẬP LÚC BAN ĐẦU, NĂM 2014, (CHƯA CÓ HÌNH HÒA THƯỢNG THÍCH NGUYÊN TRÍ), TỪ TRÁI QUA: KÝ GIẢ DU MIÊN, Ô. HỨA TRUNG LẬP, LUẬT SƯ NGUYỄN XUÂN NGHĨA, Ô. PHAN KỲ NHƠN, THƯƠNG GIA NGUYỄN BAN, THỊ TRƯỞNG TẠ ĐỨC TRÍ VÀ KỸ SƯ BÙI THẾ PHÁT. HÌNH CHỤP THỜI GIAN SAU KHI THƯƠNG GIA NGUYỄN BAN ĐỒNG Ý ĐỂ NGHỊ CỦA KÝ GIẢ DU MIÊN, TẶNG ĐẤT ĐỂ ĐẶT TƯỢNG, 7 VỊ QUAN SÁT KHU ĐẤT, THẢO LUẬN VÀ XÚC TIẾN CÔNG TRÌNH DỰNG TƯỢNG ĐỨC THÁNH (Chi tiết trong QUÁ TRÌNH DỰNG TƯỢNG LẬP ĐỀN).

MỜI XEM  "BAN SÁNG LẬP"  ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT