BV NGU HO TUONG
GIỮA BÀN THỜ LINH VỊ LÀ BÀN THỜ NGŨ HỔ TƯỚNG TUẪN TIẾT TRONG NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 NĂM 1975. HỘI VIÊN VÀ KHÁCH VIẾNG ĐỀN THÁNH TRẦN LITTLE SAIGON NGÀY NGÀY THẮP NHANG. TRONG HÌNH THỜ LÀ CÁC TƯỚNG: TRẦN VĂN HAI, LÊ NGUYÊN VỸ, LÊ VĂN HƯNG, PHẠM VĂN PHÚ VÀ NGUYỄN KHOA NAM