Con cháu trong Đền Thánh Trần Little Saigon được báo mộng trong mùa đại dịch virus năm 2020: Thành tâm dâng chai nước lọc tinh khiết để dưới chân tượng Ngài (tượng đá trong Đền), thỉnh về cũng được hiển linh như nước trong nguồn núi Rồng,  giếng Ngọc.”

Khi khách viếng Đền, sau khi cầu xin, thỉnh xin Thánh chai nước Thánh để được bình an, tai qua nạn khỏi trên bước đường đời.

CLICK  NƯỚC THÁNH  ĐỂ XEM