HOME SINH HOẠT ĐỀN THÁNH
KỶ NIỆM NGÀY ĐÓN VÀ AN VỊ TƯỢNG ĐỒNG: TẤT CẢ ANH CHỊ EM GẮN BÓ SINH HOẠT VỚI ĐỀN THÁNH TRẤN ĐỀU CÓ MẶT ĐỂ PHỤ GIÚP MỌI VIỆC CẦN THIẾT SUỐT CẢ NGÀY ĐÊM ĐỂ CHUẨN BỊ CHU ĐÁO CHO ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH. NGOÀI QUÝ VỊ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY PHIÊN NHAU TRỰC HÀNG NGÀY ĐỂ TIẾP ĐỒNG HƯƠNG VÀ HỘI VIÊN, CÒN CÓ NHIỀU THIỆN NGUYỆN VIÊN PHÁI NỮ ĐẢM TRÁCH THAY HOA, QUẢ; LAU CHÙI BÀN THỜ-QUÉT DỌN ĐỀN; NẤU CỔ DÂNG CÚNG TRONG NHỮNG NGÀY LỄ TẠI ĐỀN. ĐỀN THỜ CŨNG ĐẶC CỬ MỘT VỊ ĐẢM TRÁCH PHẦN TẾ LỄ TRONG NHỮNG NGÀY LỄ TẠI ĐỀN.