LỄ GIỖ LẦN THỨ 722 và KỶ NIỆM NĂM THỨ 8
DỰNG TƯỢNG LẬP ĐỀN THÁNH TRẦN BOLSA - WESTMINSTER
Hình ảnh TRƯỜNG AN
722 TA 59722 TA 27722 TA 33722 TA 38722 TA 29
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TOÀN BỘ HÌNH ẢNH LỄ GIỖ LẦN THỨ 722
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM HÌNH ẢNH QUỐC HẬN LẦN THỨ 47