Mời đọc: (nhấn vào tựa để đọc)

- TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH CHÍNH KINH VĂN

(Lời nghiêm huấn của Đức Thánh Trần)

BV NGOCSON BANTHO THANH


- TÀU MIỆT THỊ VIỆT "NAM MAN", MỸ NÓI NGƯỢC LẠI:
5.000 B.C. VIỆT ĐỊNH CƯ TRỒNG LÚA CHIẾM 1/2 NƯỚC TÀU

 

PHANBAC KHONGTU MAP 2