9078 Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Bolsa Avenue Westminster, CA 92683 | ĐIỆN THOẠI: (657) 296-7889 | EMAIL: info@denthanhtran.org